Kategori: Nyheter

Principiell Arbetsgång Gällande Heta Frågor

Årsmötet 2023 beslutade att föreningen ska avsätta medel och resurser för att fånga upp och utreda Heta Frågor i branschen.  Styrelsen i BRA har därför tagit fram en arbetsgång för att bereda frågeställningar och kunna ge en samordnad tolkning av krav och säkerhetsnivåer och en höjning av kunskapsläget som kan hjälpa alla medlemsföretag och branschen att göra rätt. Syftet med att hantera Heta Frågor är inte att projektera lösningar eller tolka enskilda paragrafer i regelverk, utan att täcka in gråzoner som inte andra myndigheter hanterar eller där det i dagsläget saknas reglering.

Kolla in arbetsgången här:  Arbetsgång Heta frågor BRA 231011

Grundläggande kriterier för en Het Fråga är:
1 En fråga som har en beaktansvärd betydelse för brandsäkerheten & branschen.
2 Det ska finnas ett behov av att utreda frågan snabbt.
3 Det ska finnas en rimlig möjlighet att utreda frågan.

Det finns även möjligheter att ansöka om bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt om de uppfyller kriterierna 1 och 3 ovan. Bedöms frågan tillräckligt viktig så finns det medel avsatta för att stötta sådana projekt.

Alla är välkomna att skicka in Heta Frågor till medlemmar i styrelsen.

 

Henrik Fexeus på en BRA Medlemskväll

Inför Konferensen Brandskydd 2018 bjöd Sveriges Brandkonsultförening in anställda på medlemsföretagen till en uppskattad inspirationsföreläsning med Henrik Fexeus. Den ordlösa mellanmänskliga kommunikationen stod i fokus, men även lite ”tankeläsning”. Tack till Henrik och till alla som kom och hjälpte till att göra kvällen till en succé!

Vi är med och påverkar brandingenjörsutbildningen

Sveriges Brandkonsultförening är med och påverkar brandingenjörernas utbildning i Sverige. Sedan 2017 är vi medlemmar i näringslivsrådet för brandingenjörsutbildningen vid LTH, samt i LTU’s programråd för brandingenjörsutbildningen. Det är viktigt för medlemsföretagen i föreningen att utbildningen av brandingenjörer i landet motsvarar branschens krav, därför engagerar vi oss i att hjälpa till med att utveckla utbildningarna.

ÅF nytt medlemsföretag

Vi välkomnar ÅF som nytt medlemsföretag. ÅF har varit en av pionjärerna i branschen och har under en lång tid haft brandingenjörer anställda och vi är glada att de nu väljer att bli medlemmar i föreningen.

Briab inte längre medlem

Briab har valt att lämna Sveriges Brandkonsultförening då föreningens styrelse bedömt att Briabs samarbete med Presto inte är förenligt med kravet i föreningens stadgar om leverantörsoberoende.

Nytt medlemsföretag

I över två decennier har P&B´s konsulter hjälpt kunder att hantera risker för människor, värde och miljö på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. P&B´s huvudsakliga verksamhetsområden är;

  • BRANDSKYDD; Projektering, Inventering, Strategi, SBA, Utredningar m.m.
  • EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ; Riskbedömning och Klassningsplaner (ATEX), Dimensionering av skydd m.m.
  • RISKHANTERING; Tillståndshantering, Riskanalyser, SEVESO, Ledningssystem m.m.
  • OBEROENDE RISKINGENJÖRER; Försäkringstekniska besiktningar, Kontinuitetsplanering m.m.

Tel: 040-611 71 90

Email: info@pob.se

www.pob.se

Vi hälsar P&B Brandkonsult AB välkomna som nytt medlemsföretag.