Briab inte längre medlem

Briab har valt att lämna Sveriges Brandkonsultförening då föreningens styrelse bedömt att Briabs samarbete med Presto inte är förenligt med kravet i föreningens stadgar om leverantörsoberoende.