Vi är med och påverkar brandingenjörsutbildningen

Sveriges Brandkonsultförening är med och påverkar brandingenjörernas utbildning i Sverige. Sedan 2017 är vi medlemmar i näringslivsrådet för brandingenjörsutbildningen vid LTH, samt i LTU’s programråd för brandingenjörsutbildningen. Det är viktigt för medlemsföretagen i föreningen att utbildningen av brandingenjörer i landet motsvarar branschens krav, därför engagerar vi oss i att hjälpa till med att utveckla utbildningarna.