Principiell Arbetsgång Gällande Heta Frågor

Årsmötet 2023 beslutade att föreningen ska avsätta medel och resurser för att fånga upp och utreda Heta Frågor i branschen.  Styrelsen i BRA har därför tagit fram en arbetsgång för att bereda frågeställningar och kunna ge en samordnad tolkning av krav och säkerhetsnivåer och en höjning av kunskapsläget som kan hjälpa alla medlemsföretag och branschen att göra rätt. Syftet med att hantera Heta Frågor är inte att projektera lösningar eller tolka enskilda paragrafer i regelverk, utan att täcka in gråzoner som inte andra myndigheter hanterar eller där det i dagsläget saknas reglering.

Kolla in arbetsgången här:  Arbetsgång Heta frågor BRA 231011

Grundläggande kriterier för en Het Fråga är:
1 En fråga som har en beaktansvärd betydelse för brandsäkerheten & branschen.
2 Det ska finnas ett behov av att utreda frågan snabbt.
3 Det ska finnas en rimlig möjlighet att utreda frågan.

Det finns även möjligheter att ansöka om bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt om de uppfyller kriterierna 1 och 3 ovan. Bedöms frågan tillräckligt viktig så finns det medel avsatta för att stötta sådana projekt.

Alla är välkomna att skicka in Heta Frågor till medlemmar i styrelsen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *