Medlemmar

Följande företag är medlemmar i föreningen.

De viktigaste kraven på medlemsföretagen är att de kan garantera en tillräckligt hög kompetensnivå inom företaget, är oberoende från leverantörer av produkter samt har ett tillförlitligt system för kvalitetssäkring.

Klicka på respektive logotyp för att läsa om företaget och de tjänster som det erbjuder.