Remissvar frångänglighet

Brandskyddsföreningens rekommendation Frångänglighet – utrymning för personer med funktionsnedsättning

Läs hela vårt remissvar