Remissvar avsände certifiering av sakkunniga

Svar på remiss avseende föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga.

Läs hela vårt remissvar