Admin
Hem / Remisser

Remisser

Ändrade regler och aktuella remisser

De bestämmelser som reglerar byggande och byggnadstekniskt brandskydd uppdateras och förändras kontinuerligt, med detta följer förändrade handböcker och rekommendationer. Det betyder ett återkommande remissarbete som också engagerar Sveriges Brandkonsultförening.

Ny rekommendation gällande Hissar (SBF)
SBF är i färd med att ge ut en ny rekommendation gällande hissar. Den stora nyheten här blir att räddningshissar finns med. Se Brandkonsultföreningens remissvar nedan.

Ny rekommendation gällande Utrymningslarm (SBF)
En ny rekommendation gällande Utrymningslarm publicerades under hösten 2015. BRA avslog remissen bland annat för att SBF valt att kalla den Regler för utrymningslarm. Se Brandkonsultföreningens remissvar nedan.

EKS 10
EKS 10 träder i kraft den 1 januari 2016. En del viktiga förändringar gällande bärförmåga vid brand har införts. Synpunkterna på remissen var endast av teknisk natur varför BRA inte lämnade något svar på remissen. De enskilda medlemsföretagen skickade in dessa på egen hand.

BBR 22
Boverkets Byggregler BBR (BBR22) har reviderats och trädde i kraft 1 mars 2015 och blir tvingande den 1 mars 2016. BRA lämnade inget remissvar eftersom ändringarna inte berörde brandskydd denna gång.