Admin
Hem / Nyheter / Sweco Systems – medlem i BRA

Nyheter

Sweco Systems – medlem i BRA

2014.10.30

Sweco-logo

Under maj månad blev Sweco Systems medlem i Sveriges Brandkonsultförening. – Regeltolkning för utveckling i branschen är en väsentlig fråga som vi gärna vill vara med och driva, menar Swecos Frank Gravéus.

Beslutet att Sweco Systems skulle gå med i Sveriges Brandkonsultförening togs i våras. Det innebär att föreningen i dagsläget består av 14 olika brandkonsultföretag med verksamhet från Haparanda i norr till Malmö i söder. Nedan följer tre snabba frågor till Frank Gravéus, brandingenjör och tillika gruppchef på Sweco Systems i Malmö.

Vilka fördelar ser ni med att vara medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening?
En av de mer uppenbara fördelarna är att föreningen belyser viktiga frågeställningar i Brandsverige. På så vis främjar det samverkan och att komma fram till en likvärdig grund att stå på. Vi får en större möjlighet till att påverka och driva utvecklingen genom att prata med varandra och utvecklas tillsammans.

Vilka frågor vill ni driva i föreningen?
Det vi ser som en väsentlig del är just regeltolkning och hur vi i branschen ska arbeta med frågor som tolkas olika av fler myndigheter.

Kan du ge ett exempel på en specifik frågeställning?
Ett exempel på frågeställning är utformningen av utrymningsplatser och metodiken kring själva insatsen. Tolkningen av utformningen varierar kraftigt mellan kommuner och olika räddningstjänstförbund. Likaså är det spridda åsikter hos olika kommuner om vem som ska assistera vid utrymning från utrymningsplatserna. Samtidigt ser vi en viss svårighet i frågan eftersom Boverket och Arbetsmiljöverket har olika syn på när utrymningsplats behövs, samt hur inverkan av sprinkler påverkar behovet.

Kontakt
Frank Gravéus
Tfn: 040-16 70 77
E-post: frank.graveus@sweco.se

Alla nyheter

Nytt medlemsföretag

Ändringar i styrelsen

Sweco Systems – medlem i BRA

Kan ett SAK3-utlåtande ifrågasättas?

Föreningen kritisk till nybyggnadsregler

Ändringsregler öppnar för spridda tolkningar

”Nattis” – het fråga på referensgruppens senaste träff

Boverket kan inrätta en egen haverikommission

Brandkonsultföreningen har lämnat remissvar om höga hus

PRESSMEDDELANDE: Boverket lyssnar inte på sin referensgrupp

Boverket uppmanas utnyttja sin referensgrupp mer

Remissvar på BBR21

Noterat från Brandskydd 2013

Brandskydd 2013 – Sveriges mest intressanta brandskyddskonferens!

Nya medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening

Robert Jönsson slutar på LTH

Remissvar från föreningen

Sveriges Brandkonsultförenings representation 2013

Sammanfattning av Sveriges Brandkonsultförenings årsmöte

Sveriges Brandkonsultförening medverkar även i år i konferensen Brandskydd

Ny revidering av brandskyddsregler i BBR

Sveriges Brandkonsultförening har gett svar om Brandforskanslag

Hur vet du att du anlitar en brandkonsult med rätt kompetens?

Brandskydd i byggprocessen - ett hett ämne

Barnsjukdomar i BBR 19

Brandskydd 2012 gav besökarna aha-upplevelse

BRA andelstecknare i Brandforsk

Hur har Europakrisen påverkat brandkonsultbranschen?

Rapport från årsmöte i Göteborg

Brandskydd 2012 - Sveriges största konferens om byggnadstekniskt brandskydd!

BRA efterlyser struktur i Boverkets konsekvensutredningar

Angelägna ämnen på Brandskydd 2011: Från skyddet mot personskador till bristen på riktlinjer för skydd av egendom

Ny huvudman för Brandskydd 2012

Det viktigaste i BBR:s brandkapitel

Föreningsmedlemmar medförfattare i alla större handböcker om BBR 19

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB - Sveriges första certifierade brandkonsultföretag i högsta klassen

Brandskyddsreglerna ändras - Brandskyddskonsulterna är kvar

Inlåsning av dementa har aldrig varit tillåtet

MSB om kompetensen hos kommunala tillsynsförrättare: Organisationen – inte individen måste ha kompetensen

MSB rapporterar till regeringen: Viktiga förslag ger ett rimligt brandskydd

Räddningstjänstens roll i det byggnadstekniska brandskyddet

Viktig balans i nya BBR

Erfarenheter från Jönköping: Lita inte på nätanslutna brandvarnare

Uppslagsbok om dödsbränder

Brandsäkert boende - en bra affärsidé?

Ny certifiering kvalitetssäkrar brandkonsultföretag

Många nyheter från Boverket

Rimligt brandskydd i bostäder - eller inte? Föreningen deltar i MSB referensgrupp

Kjell Fallqvist om brandskydd under Stockholms läns brandbefälsresa:

Stort intresse för Sveriges Brandkonsultförening i branschen

Sveriges Brandkonsultförening i möte i norr