Admin
Hem / Nyheter / Sveriges Brandkonsultförening har gett svar om Brandforskanslag

Nyheter

Sveriges Brandkonsultförening har gett svar om Brandforskanslag

2013.05.30

Brandforsk logo

Vårens ansökningar till Brandforsk har nu hanterats och en rekordstor summa fanns att fördela från programperiodens medel. Även antalet ansökningar var stort och glädjande fanns det många ansökningar med hög kvalitet och angelägna forskningsområden.

Sveriges Brandkonsultförening, BRA, har svarat på remissen och framhävt de forskningsansökningar som anses vara till mest nytta för vår bransch. Dels ska de anknyta till frågor som rör vårt område, dels ska resultaten helst vara direkt tillämpbara.

Sammanställande för BRA:s svar var Martin Olander. Synpunkter har dessutom lämnats av Johan Norén, Briab och Tomas Rantatalo, FSD. Diskussioner med experter på olika ämnesområden har också förts.

Av de sex ansökningar som BRA förordade högst beviljade Brandforsks styrelse tre anslag. Totalt beviljades åtta ansökningar och av dessa anser BRA att samtliga är av intresse, även om de inte i alla fall ansluter direkt till byggrelaterade frågor.

De av BRA prioriterade ansökningarna som fick anslag från Brandforsk var:

Övriga beviljade ansökningar var:

Nästa ansökningsdag är den 5 september 2013 för beslut vid styrelsemötet den 14 november.

Litet urval av andra saker som har hänt, och vad som komma skall på Brandforsk:

Kontakt
Martin Olander
Tfn: 070-621 55 05
E-post: martin.olander@brandskyddslaget.se

Alla nyheter

Nytt medlemsföretag

Ändringar i styrelsen

Sweco Systems – medlem i BRA

Kan ett SAK3-utlåtande ifrågasättas?

Föreningen kritisk till nybyggnadsregler

Ändringsregler öppnar för spridda tolkningar

”Nattis” – het fråga på referensgruppens senaste träff

Boverket kan inrätta en egen haverikommission

Brandkonsultföreningen har lämnat remissvar om höga hus

PRESSMEDDELANDE: Boverket lyssnar inte på sin referensgrupp

Boverket uppmanas utnyttja sin referensgrupp mer

Remissvar på BBR21

Noterat från Brandskydd 2013

Brandskydd 2013 – Sveriges mest intressanta brandskyddskonferens!

Nya medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening

Robert Jönsson slutar på LTH

Remissvar från föreningen

Sveriges Brandkonsultförenings representation 2013

Sammanfattning av Sveriges Brandkonsultförenings årsmöte

Sveriges Brandkonsultförening medverkar även i år i konferensen Brandskydd

Ny revidering av brandskyddsregler i BBR

Sveriges Brandkonsultförening har gett svar om Brandforskanslag

Hur vet du att du anlitar en brandkonsult med rätt kompetens?

Brandskydd i byggprocessen - ett hett ämne

Barnsjukdomar i BBR 19

Brandskydd 2012 gav besökarna aha-upplevelse

BRA andelstecknare i Brandforsk

Hur har Europakrisen påverkat brandkonsultbranschen?

Rapport från årsmöte i Göteborg

Brandskydd 2012 - Sveriges största konferens om byggnadstekniskt brandskydd!

BRA efterlyser struktur i Boverkets konsekvensutredningar

Angelägna ämnen på Brandskydd 2011: Från skyddet mot personskador till bristen på riktlinjer för skydd av egendom

Ny huvudman för Brandskydd 2012

Det viktigaste i BBR:s brandkapitel

Föreningsmedlemmar medförfattare i alla större handböcker om BBR 19

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB - Sveriges första certifierade brandkonsultföretag i högsta klassen

Brandskyddsreglerna ändras - Brandskyddskonsulterna är kvar

Inlåsning av dementa har aldrig varit tillåtet

MSB om kompetensen hos kommunala tillsynsförrättare: Organisationen – inte individen måste ha kompetensen

MSB rapporterar till regeringen: Viktiga förslag ger ett rimligt brandskydd

Räddningstjänstens roll i det byggnadstekniska brandskyddet

Viktig balans i nya BBR

Erfarenheter från Jönköping: Lita inte på nätanslutna brandvarnare

Uppslagsbok om dödsbränder

Brandsäkert boende - en bra affärsidé?

Ny certifiering kvalitetssäkrar brandkonsultföretag

Många nyheter från Boverket

Rimligt brandskydd i bostäder - eller inte? Föreningen deltar i MSB referensgrupp

Kjell Fallqvist om brandskydd under Stockholms läns brandbefälsresa:

Stort intresse för Sveriges Brandkonsultförening i branschen

Sveriges Brandkonsultförening i möte i norr