Admin
Hem / Nyheter / Sammanfattning av Sveriges Brandkonsultförenings årsmöte

Nyheter

Sammanfattning av Sveriges Brandkonsultförenings årsmöte

2013.05.30

Årsmötesförhandlingarna för Sveriges Brandkonsultföretag hölls den 20 mars 2013 i Malmö. Åtta av föreningens medlemsföretag var representerade och Mikael Nylander, Fast Engineering, var inbjuden som speciell gäst, eftersom att företaget sökt medlemskap i Sveriges Brandkonsultförening.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna genomfördes helt i enlighet med föreningens stadgar.

En motion från Johan Hallencreutz angående justering av namn på föreningen avslogs av årsmötet. Styrelsen fick i uppdrag att se över och justera föreningens logotype och webbadress.

Följande personval gjordes:

Utöver ovan nämnda nyinvalda medlemmar, består BRA:s styrelse av: Sven Andersson, COWI AB, Martin Olander, Brandskyddslaget AB och Tomas Rantatalo, Fire Safety Design AB.

Efter årsmötesförhandlingarna behandlades några av föreningens just nu viktigaste frågor.

Föreningens syfte och mål
En arbetsgrupp utsågs som har till uppgift att utifrån föreningens syfte och mål konkretisera och formulera motiv till medlemskap i föreningen.

Företagscertifiering
Då branschen inte känner något behov och medlemsföretagen inte ser affärsmässigheten i denna certifiering, beslutades att inga åtgärder för närvarande ska vidtas från föreningens sida i denna fråga.

Konferensen Brandskydd 2013
Årsmötet framförde sitt fulla förtroende för programkommitténs arbete.
Så här långt omfattar programmet de tre blocken: "Brandskydd i flerbostadshus", "Har vi det brandskydd vi förtjänar?" samt "Forskning inom brandskydd".

Brandforsk
Sveriges Brandkonsultförening har en plats i Brandforsks styrelse och föreningen betraktas som en viktig part och våra synpunkter får stort gehör.

Verksamhetsplan 2013 för Sveriges Brandkonsultförening
Föreningens verksamhetsplan justeras utifrån synpunkter från årsmötet och fastställs därefter av styrelsen.


Kontakt

Sven Andersson
Tfn: 070 553 75 79
E-post: svad@cowi.se

Alla nyheter

Nytt medlemsföretag

Ändringar i styrelsen

Sweco Systems – medlem i BRA

Kan ett SAK3-utlåtande ifrågasättas?

Föreningen kritisk till nybyggnadsregler

Ändringsregler öppnar för spridda tolkningar

”Nattis” – het fråga på referensgruppens senaste träff

Boverket kan inrätta en egen haverikommission

Brandkonsultföreningen har lämnat remissvar om höga hus

PRESSMEDDELANDE: Boverket lyssnar inte på sin referensgrupp

Boverket uppmanas utnyttja sin referensgrupp mer

Remissvar på BBR21

Noterat från Brandskydd 2013

Brandskydd 2013 – Sveriges mest intressanta brandskyddskonferens!

Nya medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening

Robert Jönsson slutar på LTH

Remissvar från föreningen

Sveriges Brandkonsultförenings representation 2013

Sammanfattning av Sveriges Brandkonsultförenings årsmöte

Sveriges Brandkonsultförening medverkar även i år i konferensen Brandskydd

Ny revidering av brandskyddsregler i BBR

Sveriges Brandkonsultförening har gett svar om Brandforskanslag

Hur vet du att du anlitar en brandkonsult med rätt kompetens?

Brandskydd i byggprocessen - ett hett ämne

Barnsjukdomar i BBR 19

Brandskydd 2012 gav besökarna aha-upplevelse

BRA andelstecknare i Brandforsk

Hur har Europakrisen påverkat brandkonsultbranschen?

Rapport från årsmöte i Göteborg

Brandskydd 2012 - Sveriges största konferens om byggnadstekniskt brandskydd!

BRA efterlyser struktur i Boverkets konsekvensutredningar

Angelägna ämnen på Brandskydd 2011: Från skyddet mot personskador till bristen på riktlinjer för skydd av egendom

Ny huvudman för Brandskydd 2012

Det viktigaste i BBR:s brandkapitel

Föreningsmedlemmar medförfattare i alla större handböcker om BBR 19

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB - Sveriges första certifierade brandkonsultföretag i högsta klassen

Brandskyddsreglerna ändras - Brandskyddskonsulterna är kvar

Inlåsning av dementa har aldrig varit tillåtet

MSB om kompetensen hos kommunala tillsynsförrättare: Organisationen – inte individen måste ha kompetensen

MSB rapporterar till regeringen: Viktiga förslag ger ett rimligt brandskydd

Räddningstjänstens roll i det byggnadstekniska brandskyddet

Viktig balans i nya BBR

Erfarenheter från Jönköping: Lita inte på nätanslutna brandvarnare

Uppslagsbok om dödsbränder

Brandsäkert boende - en bra affärsidé?

Ny certifiering kvalitetssäkrar brandkonsultföretag

Många nyheter från Boverket

Rimligt brandskydd i bostäder - eller inte? Föreningen deltar i MSB referensgrupp

Kjell Fallqvist om brandskydd under Stockholms läns brandbefälsresa:

Stort intresse för Sveriges Brandkonsultförening i branschen

Sveriges Brandkonsultförening i möte i norr