Admin
Hem / Nyheter / Kan ett SAK3-utlåtande ifrågasättas?

Nyheter

Kan ett SAK3-utlåtande ifrågasättas?

2014.10.30

Efter en till att börja med ganska trög start för antalet certifierade sakkunniga inom brandskydd (SAK3) finns i dagsläget ett femtontal certifierade personer. Det ökade antalet certifierade sakkunniga har också medfört ett ökat allmänt intresse för certifierade sakkunniga inom brandskydd.

Den SAK3-certifierades naturliga roll i byggprocessen är idag att kunna genomföra vissa kontroller som kan anges i en kontrollplan. Om en byggherres organisation exempelvis inte skulle anses tillräcklig av någon anledning, kan byggnadsnämnden kräva en certifierad sakkunnig. Detta beslutas i varje enskilt fall av aktuell kommun/byggnadsnämnd. Ett SAK3-utlåtande som upprättas av en certifierad sakkunnig som anmälts till byggnadsnämnden i kontrollplanen ska normalt inte ifrågasättas. Utlåtande utgör den sakkunniga granskningen av den ursprungliga projekteringen.

För den traditionella brandskyddsprojekteringen finns inget krav på certifiering av brandskyddsprojektörer. Denna projektering ska naturligtvis ske med kompetent personal under ett fungerande kvalitetssystem. En SAK3-certifierad som genomför en traditionell brandskyddsprojektering har i detta fall inte någon särställning gentemot byggnadsnämnden. Projekteringen ska ur ett sakligt perspektiv betraktas som vilken projektering som helst och kan i sin tur faktiskt till och med bli föremål för beslut om en granskning av en annan SAK3-certifierad. I en sådan bedömning ska byggnadsnämnden naturligtvis inte beakta att projekteringen skett av en SAK3-certifierad sakkunnig.

Sveriges brandkonsultförening rekommenderar att använda sig av något av våra medlemsföretag som genom sitt medlemskap i BRA har ett krav på såväl kompetens inom företaget som system för kvalitetssäkring.

Vilka företag som är medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening hittar du här.

Vilka personer som är certifierade SAK3 hittar du här.


Kontakt
Fredrik Hiort
Tfn: 073-360 87 60
E-post: fredrik.hiort@briab.se

Alla nyheter

Nytt medlemsföretag

Ändringar i styrelsen

Sweco Systems – medlem i BRA

Kan ett SAK3-utlåtande ifrågasättas?

Föreningen kritisk till nybyggnadsregler

Ändringsregler öppnar för spridda tolkningar

”Nattis” – het fråga på referensgruppens senaste träff

Boverket kan inrätta en egen haverikommission

Brandkonsultföreningen har lämnat remissvar om höga hus

PRESSMEDDELANDE: Boverket lyssnar inte på sin referensgrupp

Boverket uppmanas utnyttja sin referensgrupp mer

Remissvar på BBR21

Noterat från Brandskydd 2013

Brandskydd 2013 – Sveriges mest intressanta brandskyddskonferens!

Nya medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening

Robert Jönsson slutar på LTH

Remissvar från föreningen

Sveriges Brandkonsultförenings representation 2013

Sammanfattning av Sveriges Brandkonsultförenings årsmöte

Sveriges Brandkonsultförening medverkar även i år i konferensen Brandskydd

Ny revidering av brandskyddsregler i BBR

Sveriges Brandkonsultförening har gett svar om Brandforskanslag

Hur vet du att du anlitar en brandkonsult med rätt kompetens?

Brandskydd i byggprocessen - ett hett ämne

Barnsjukdomar i BBR 19

Brandskydd 2012 gav besökarna aha-upplevelse

BRA andelstecknare i Brandforsk

Hur har Europakrisen påverkat brandkonsultbranschen?

Rapport från årsmöte i Göteborg

Brandskydd 2012 - Sveriges största konferens om byggnadstekniskt brandskydd!

BRA efterlyser struktur i Boverkets konsekvensutredningar

Angelägna ämnen på Brandskydd 2011: Från skyddet mot personskador till bristen på riktlinjer för skydd av egendom

Ny huvudman för Brandskydd 2012

Det viktigaste i BBR:s brandkapitel

Föreningsmedlemmar medförfattare i alla större handböcker om BBR 19

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB - Sveriges första certifierade brandkonsultföretag i högsta klassen

Brandskyddsreglerna ändras - Brandskyddskonsulterna är kvar

Inlåsning av dementa har aldrig varit tillåtet

MSB om kompetensen hos kommunala tillsynsförrättare: Organisationen – inte individen måste ha kompetensen

MSB rapporterar till regeringen: Viktiga förslag ger ett rimligt brandskydd

Räddningstjänstens roll i det byggnadstekniska brandskyddet

Viktig balans i nya BBR

Erfarenheter från Jönköping: Lita inte på nätanslutna brandvarnare

Uppslagsbok om dödsbränder

Brandsäkert boende - en bra affärsidé?

Ny certifiering kvalitetssäkrar brandkonsultföretag

Många nyheter från Boverket

Rimligt brandskydd i bostäder - eller inte? Föreningen deltar i MSB referensgrupp

Kjell Fallqvist om brandskydd under Stockholms läns brandbefälsresa:

Stort intresse för Sveriges Brandkonsultförening i branschen

Sveriges Brandkonsultförening i möte i norr