Admin
Hem / Nyheter / Föreningen kritisk till nybyggnadsregler

Nyheter

Föreningen kritisk till nybyggnadsregler

2014.10.30

Den huvudsakliga förändringen rör en ny verksamhetsklass (Vk3B) för gemensamhetsboenden, där personer har möjlighet att utrymma själva.

Verksamhetsklassen har införts för att möjliggöra flexiblare brandskyddslösningar i verksamheter som inte innebär att den boende har en självständig bostad enligt tidigare verksamhetsklass 3. Samtidigt är behovet av skydd inte lika högt som i verksamhetsklass 5B, där personer inte har möjlighet att utrymma på egen hand.

Boenden som kan använda Vk3B
Exempel på verksamheter som kan byggas enligt den nya verksamhetsklassen är boenden för ensamkommande flyktingbarn och hem för vård och boende (HVB). Så länge de boende inte har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som gör att de har svårt att utrymma.

Verksamhetsklassen kan även användas till studentbostäder enligt BBR 3:226 i de fall man önskar skapa ett gemensamt boende samtidigt som varje student ska ha möjlighet att hyra och disponera en avskild del. Det har tidigare varit svårt att åstadkomma.

Ändring av brandklass för kablar
Övriga viktiga ändringar är införande av brandklasser för kablar. Detta har tidigare reglerats genom annan lagstiftning och standarder på elsäkerhetsområdet. Det är viktigt att de nya brandklasserna för kabel införs i BBR, eftersom att det numera under vissa förutsättningar är obligatoriskt med CE-märkning av byggprodukter i Sverige. De standarder som berör CE-märkning av kablar beräknas finnas tillgängliga i samband med föreskriftens ikraftträdande.

Anledningen till att detta bör föras in i BBR, är att de som producerar kablar ska veta vilka kablar som ska användas när aktuella övergångstider (samexistensperioden) har gått ut och det blir obligatorisk CE-märkning även för kablar. Säkerhetsnivån och därmed typen av kabel är vald för att motsvara tidigare krav.

Ändring av loftgångar
I övrigt sker justeringar i ett flertal avsnitt för att göra dem lättare att tolka och tillämpa. För loftgångar införs särskilda krav på hur de ska utformas då det varit otydligt i senast gällande föreskrift. Syftet med ändringarna är att de ska motsvara tidigare praxis och nivå i äldre föreskrifter och därmed inte leda till några ökade kostnader.

Nybyggnadsregler medför spridda tolkningar
Sveriges Brandkonsultförening, BRA, har varit kritisk till införandet av endast nybyggnadsregler för verksamhetsklass 3B. De flesta nya Vk3B-boenden kommer att utföras som ändringar i befintliga byggnader. I ändringsavsnittet i BBR 21 5:8 berörs överhuvudtaget inte Vk3B. Detta är bekymmersamt eftersom att det innebär att tolkningarna kommer att skilja sig åt i landet.

Boverket har meddelat att nästa gång en mer omfattande revidering av byggreglerna ska ske i slutet av 2010-talet. BRA förutsätter att Boverket utför denna revidering i bättre samråd med sin egen referensgrupp, än vad som har varit fallet vid tidigare revideringar.

Kontakt
Kjell Fallqvist
Tfn: 070-850 22 00
E-post: kjell.fallqvist@brandkonsulten.se

Alla nyheter

Nytt medlemsföretag

Ändringar i styrelsen

Sweco Systems – medlem i BRA

Kan ett SAK3-utlåtande ifrågasättas?

Föreningen kritisk till nybyggnadsregler

Ändringsregler öppnar för spridda tolkningar

”Nattis” – het fråga på referensgruppens senaste träff

Boverket kan inrätta en egen haverikommission

Brandkonsultföreningen har lämnat remissvar om höga hus

PRESSMEDDELANDE: Boverket lyssnar inte på sin referensgrupp

Boverket uppmanas utnyttja sin referensgrupp mer

Remissvar på BBR21

Noterat från Brandskydd 2013

Brandskydd 2013 – Sveriges mest intressanta brandskyddskonferens!

Nya medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening

Robert Jönsson slutar på LTH

Remissvar från föreningen

Sveriges Brandkonsultförenings representation 2013

Sammanfattning av Sveriges Brandkonsultförenings årsmöte

Sveriges Brandkonsultförening medverkar även i år i konferensen Brandskydd

Ny revidering av brandskyddsregler i BBR

Sveriges Brandkonsultförening har gett svar om Brandforskanslag

Hur vet du att du anlitar en brandkonsult med rätt kompetens?

Brandskydd i byggprocessen - ett hett ämne

Barnsjukdomar i BBR 19

Brandskydd 2012 gav besökarna aha-upplevelse

BRA andelstecknare i Brandforsk

Hur har Europakrisen påverkat brandkonsultbranschen?

Rapport från årsmöte i Göteborg

Brandskydd 2012 - Sveriges största konferens om byggnadstekniskt brandskydd!

BRA efterlyser struktur i Boverkets konsekvensutredningar

Angelägna ämnen på Brandskydd 2011: Från skyddet mot personskador till bristen på riktlinjer för skydd av egendom

Ny huvudman för Brandskydd 2012

Det viktigaste i BBR:s brandkapitel

Föreningsmedlemmar medförfattare i alla större handböcker om BBR 19

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB - Sveriges första certifierade brandkonsultföretag i högsta klassen

Brandskyddsreglerna ändras - Brandskyddskonsulterna är kvar

Inlåsning av dementa har aldrig varit tillåtet

MSB om kompetensen hos kommunala tillsynsförrättare: Organisationen – inte individen måste ha kompetensen

MSB rapporterar till regeringen: Viktiga förslag ger ett rimligt brandskydd

Räddningstjänstens roll i det byggnadstekniska brandskyddet

Viktig balans i nya BBR

Erfarenheter från Jönköping: Lita inte på nätanslutna brandvarnare

Uppslagsbok om dödsbränder

Brandsäkert boende - en bra affärsidé?

Ny certifiering kvalitetssäkrar brandkonsultföretag

Många nyheter från Boverket

Rimligt brandskydd i bostäder - eller inte? Föreningen deltar i MSB referensgrupp

Kjell Fallqvist om brandskydd under Stockholms läns brandbefälsresa:

Stort intresse för Sveriges Brandkonsultförening i branschen

Sveriges Brandkonsultförening i möte i norr