Admin
Hem / Nyheter / Erfarenheter från Jönköping: Lita inte på nätanslutna brandvarnare

Nyheter

Erfarenheter från Jönköping: Lita inte på nätanslutna brandvarnare

2011.03.15

– Många tror att en nätansluten brandvarnare är lösningen när det gäller att ordna en driftsäker brandvarnare. Så är det inte. Det konstaterar brandingenjör Samuel Nyström från räddningstjänsten i Jönköping. Kommunen har många, både nyproducerade och renoverade, bostäder med nätanslutna brandvarnare installerade, och funktionen är minst sagt varierande. Det är ofta batteriback-upen som inte är tillräckligt bra.

Samuel NyströmBoverket kom med kravet på brandvarnare i bostäder 1998. Och i Jönköping var man tidig med att förmå fastighetsägare att installera nätanslutna brandvarnare i samband med detta. Kravet var batteri-brandvarnare, men i Jönköping ville man gå ett steg längre och valde i flera fall nätanslutna brandvarnare. Det är många bostäder som byggts där sedan de nya kraven kom och det är många brandvarnare som nätanslutits, även i äldre kommunala fastigheter i samband med stambyten m m.
 
Stor kvalitetsskillnad
– Vi har upptäckt att det är stor skillnad på dessa nätanslutna brandvarnare, trots att de alla fyller den uppsatta standarden. Fastighetsägare har hört av sig till oss och klagat för att det har varit problem med att hålla dem i drift. Hyresgästerna hör av sig till fastighetsägaren om att om att brandvarnaren piper, hyresgäster har blivit väckta och inte fått tyst på sin brandvarnare. Det har ofta slutat med att de ryckt ned hela brandvarnaren, berättar Samuel Nyström.

Falsk trygghet
En nätansluten brandvarnare har normalt en batteriback-up. Det är ofta den funktionen som har olika kvalitet. Ofta har brandvarnaren ett vanligt 9 voltsbatteri eller litium-batteri. Dessa har slutat fungera, ibland redan efter ca 2 år. Då måste dessa bytas. Och det är det inte alla hyresgäster som gör. I andra fastigheter fungerar det fortfarande perfekt och med minimala problem efter mer än 10 år. Erfarenheterna tyder på att det är stor variation på kvaliteten på det som installerats.

– Plötsligt är det samma problem med vissa av dessa nätanslutna brandvarnare som med batteridrivna. Jag anser att detta är en standard- och teknikutvecklingsfråga,  eftersom alla installerade nätanslutna brandvarnare fyller standarden och ändå, i vissa fall, är riktigt dåliga, konstaterar Samuel.

– Vi var många som trodde att lösningen med nätanslutna brandvarnare var den ultimata lösningen och levde länge trygga i den förvissningen. Nu har vi märkt hur mycket krångel och problem det kan bli, och hur fel vi hade, säger Samuel Nyström.

Alla nyheter

Nytt medlemsföretag

Ändringar i styrelsen

Sweco Systems – medlem i BRA

Kan ett SAK3-utlåtande ifrågasättas?

Föreningen kritisk till nybyggnadsregler

Ändringsregler öppnar för spridda tolkningar

”Nattis” – het fråga på referensgruppens senaste träff

Boverket kan inrätta en egen haverikommission

Brandkonsultföreningen har lämnat remissvar om höga hus

PRESSMEDDELANDE: Boverket lyssnar inte på sin referensgrupp

Boverket uppmanas utnyttja sin referensgrupp mer

Remissvar på BBR21

Noterat från Brandskydd 2013

Brandskydd 2013 – Sveriges mest intressanta brandskyddskonferens!

Nya medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening

Robert Jönsson slutar på LTH

Remissvar från föreningen

Sveriges Brandkonsultförenings representation 2013

Sammanfattning av Sveriges Brandkonsultförenings årsmöte

Sveriges Brandkonsultförening medverkar även i år i konferensen Brandskydd

Ny revidering av brandskyddsregler i BBR

Sveriges Brandkonsultförening har gett svar om Brandforskanslag

Hur vet du att du anlitar en brandkonsult med rätt kompetens?

Brandskydd i byggprocessen - ett hett ämne

Barnsjukdomar i BBR 19

Brandskydd 2012 gav besökarna aha-upplevelse

BRA andelstecknare i Brandforsk

Hur har Europakrisen påverkat brandkonsultbranschen?

Rapport från årsmöte i Göteborg

Brandskydd 2012 - Sveriges största konferens om byggnadstekniskt brandskydd!

BRA efterlyser struktur i Boverkets konsekvensutredningar

Angelägna ämnen på Brandskydd 2011: Från skyddet mot personskador till bristen på riktlinjer för skydd av egendom

Ny huvudman för Brandskydd 2012

Det viktigaste i BBR:s brandkapitel

Föreningsmedlemmar medförfattare i alla större handböcker om BBR 19

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB - Sveriges första certifierade brandkonsultföretag i högsta klassen

Brandskyddsreglerna ändras - Brandskyddskonsulterna är kvar

Inlåsning av dementa har aldrig varit tillåtet

MSB om kompetensen hos kommunala tillsynsförrättare: Organisationen – inte individen måste ha kompetensen

MSB rapporterar till regeringen: Viktiga förslag ger ett rimligt brandskydd

Räddningstjänstens roll i det byggnadstekniska brandskyddet

Viktig balans i nya BBR

Erfarenheter från Jönköping: Lita inte på nätanslutna brandvarnare

Uppslagsbok om dödsbränder

Brandsäkert boende - en bra affärsidé?

Ny certifiering kvalitetssäkrar brandkonsultföretag

Många nyheter från Boverket

Rimligt brandskydd i bostäder - eller inte? Föreningen deltar i MSB referensgrupp

Kjell Fallqvist om brandskydd under Stockholms läns brandbefälsresa:

Stort intresse för Sveriges Brandkonsultförening i branschen

Sveriges Brandkonsultförening i möte i norr