Admin
Hem / Nyheter / Boverket uppmanas utnyttja sin referensgrupp mer

Nyheter

Boverket uppmanas utnyttja sin referensgrupp mer

2014.02.13

Sveriges Brandkonsultförening anser att Boverkets referensgrupp brand, bör användas i högre grad, för att kvalitetssäkra brandfrågor i BBR.

Boverkets referensgrupp brand, startades 2010. Innan dess benämndes den som Boverkets Expertgrupp. Syftet med gruppen är att förbättra samverkan med de större aktörer som berörs av Boverkets regler inom brandskydd. Gruppen träffas en till två gånger per år och tar upp de frågor som berör brandskydd inom Boverkets verksamhetsområde.

Boverket utser ett antal organisationer inom olika områden för att få en bred sammansättning i gruppen. Organisationerna själva utser en ordinarie representant samt i förekommande fall suppleanter. Sveriges Brandkonsultförenings representant till referensgruppen är Kjell Fallqvist, med Per Anders Marberg som suppleant.

– Medlemmarna sitter på mycket stor kunskap inom byggnadstekniskt brandskydd. Kunskap som borde utgöra en ovärderlig hjälp för Boverket att formulera relevanta och effektiva byggregler avseende brandskydd, menar Kjell Fallqvist, ordförande för Sveriges Brandkonsultförening.

På senare år har däremot gruppens roll ändrats, eftersom den alltför ofta inte får en bra möjlighet att hjälpa till att kvalitetssäkra brandfrågorna i BBR. Idag är det uteslutet att referensgruppens medlemmar i någon större utsträckning påverkar regeländringsförslag för exempelvis utredningsinriktning och regeltexter.

Kjell Fallqvist uttrycker bestämt att Sveriges Brandkonsultförening anser att det är ett slöseri med kompetens att inte utnyttja referensgruppen på ett mer effektivt sätt. Fallqvist menar att det främsta skälet till att denna situation har uppstått är att Boverkets ledning under stor tidspress genomför revideringar av BBR utan hänsyn till kvaliteten på revideringarna.

– Vår uppmaning till Boverket inför nästa revidering av BBR (BBR 22), att i stor samordning med sin egen referensgrupp genomföra denna, avslutar Kjell Fallqvist.

Referensgruppen består av följande organisationer och personer:


Exempel på vad som behandlas hittar du här:

Referensgruppsmöte brandskydd 2010-03-11

Referensgruppsmöte brandskydd 2010-12-07

Referensgruppsmöte brandskydd 2011-05-16
- Presentation av nya brandskyddsregler

Referensgruppsmöte brandskydd 2012-05-09

Referensgruppsmöte brandskydd 2012-11-20

Referensgruppsmöte brandskydd 2013-05-13


Kontakt
Kjell Fallqvist, ordförande Sveriges Brandkonsultförening
Tfn: 070-850 22 00
E-post: kjell.fallqvist@brandkonsulten.se

Alla nyheter

Nytt medlemsföretag

Ändringar i styrelsen

Sweco Systems – medlem i BRA

Kan ett SAK3-utlåtande ifrågasättas?

Föreningen kritisk till nybyggnadsregler

Ändringsregler öppnar för spridda tolkningar

”Nattis” – het fråga på referensgruppens senaste träff

Boverket kan inrätta en egen haverikommission

Brandkonsultföreningen har lämnat remissvar om höga hus

PRESSMEDDELANDE: Boverket lyssnar inte på sin referensgrupp

Boverket uppmanas utnyttja sin referensgrupp mer

Remissvar på BBR21

Noterat från Brandskydd 2013

Brandskydd 2013 – Sveriges mest intressanta brandskyddskonferens!

Nya medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening

Robert Jönsson slutar på LTH

Remissvar från föreningen

Sveriges Brandkonsultförenings representation 2013

Sammanfattning av Sveriges Brandkonsultförenings årsmöte

Sveriges Brandkonsultförening medverkar även i år i konferensen Brandskydd

Ny revidering av brandskyddsregler i BBR

Sveriges Brandkonsultförening har gett svar om Brandforskanslag

Hur vet du att du anlitar en brandkonsult med rätt kompetens?

Brandskydd i byggprocessen - ett hett ämne

Barnsjukdomar i BBR 19

Brandskydd 2012 gav besökarna aha-upplevelse

BRA andelstecknare i Brandforsk

Hur har Europakrisen påverkat brandkonsultbranschen?

Rapport från årsmöte i Göteborg

Brandskydd 2012 - Sveriges största konferens om byggnadstekniskt brandskydd!

BRA efterlyser struktur i Boverkets konsekvensutredningar

Angelägna ämnen på Brandskydd 2011: Från skyddet mot personskador till bristen på riktlinjer för skydd av egendom

Ny huvudman för Brandskydd 2012

Det viktigaste i BBR:s brandkapitel

Föreningsmedlemmar medförfattare i alla större handböcker om BBR 19

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB - Sveriges första certifierade brandkonsultföretag i högsta klassen

Brandskyddsreglerna ändras - Brandskyddskonsulterna är kvar

Inlåsning av dementa har aldrig varit tillåtet

MSB om kompetensen hos kommunala tillsynsförrättare: Organisationen – inte individen måste ha kompetensen

MSB rapporterar till regeringen: Viktiga förslag ger ett rimligt brandskydd

Räddningstjänstens roll i det byggnadstekniska brandskyddet

Viktig balans i nya BBR

Erfarenheter från Jönköping: Lita inte på nätanslutna brandvarnare

Uppslagsbok om dödsbränder

Brandsäkert boende - en bra affärsidé?

Ny certifiering kvalitetssäkrar brandkonsultföretag

Många nyheter från Boverket

Rimligt brandskydd i bostäder - eller inte? Föreningen deltar i MSB referensgrupp

Kjell Fallqvist om brandskydd under Stockholms läns brandbefälsresa:

Stort intresse för Sveriges Brandkonsultförening i branschen

Sveriges Brandkonsultförening i möte i norr