Admin
Hem / Nyheter / Angelägna ämnen på Brandskydd 2011: Från skyddet mot personskador till bristen på riktlinjer för skydd av egendom

Nyheter

Angelägna ämnen på Brandskydd 2011: Från skyddet mot personskador till bristen på riktlinjer för skydd av egendom

2011.11.23

När konferensen Brandskydd 2011 för femte gången arrangerades i oktober var temat Nya BBR och industribrandskydd. Drygt 200 personer från hela landet samlades i två dagar för att ta del av konferensen och utställningen som var större än tidigare år. Och valet av teman visar på bredden för denna bransch, från regler, normer och riktlinjer för personskydd till brist på motsvarande när det gäller egendomsskydd.

Mingel på brandskyddskonferensen

Michael Strömgren och Caroline Cronsioe från Boverket presenterade de nya byggreglerna. Det blev en redovisning av de övergripande tankarna med vissa nedslag och kommentarer till detaljer.

Konferensen Brandskydd, som arrangeras av Informationsbolaget, Tyréns och Brandskyddslaget, riktar sig till byggbranschen, räddningstjänster, stadsbyggnadskontor, riskplanerare, brandskyddskonsulter, försäkringsbolag och övriga brand- och säkerhetsansvariga.

Under den första dagen var en del representanter för några av dessa grupper föredragshållare. Kjell Fallqvist, ordförande i Sveriges Brandkonsultförening representerade brandkonsulterna. Han berättade om föreningens arbete och om föreningens syn på Boverkets nya byggregler.

– 90 procent bra, och det är nog det högsta betyg man kan ge, menade Kjell Fallqvist om nya BBR.

Från Brandskyddsföreningen ställdes den retoriska frågan om Vem som egentligen är intresserad av att byggnader i Sverige inte ska brinna ned, av Anders Bergqvist och Cecilia Uneram. Räddningstjänsten representerades av Peter Arnevall från Uppsala och Tomas Fagergren från Brandskyddslaget talade om Ventilationsbrandskydd i nya BBR – Funktionskrav och analytisk dimensionering. Den första dagen avslutades med en gemensam debatt med deltagare från dagens presentationer. Ledda av Karsten Erichs från Informationsbolaget.

Industribrandskydd förr och nu
Den andra dagen, som handlade om industribrandskydd inleddes med en redovisning av hur det kunde vara ”förr”. Lars Hellsten med många år som Senior Advisor i Scania berättade hur han arbetat för att få alla i sin organisation att ta ansvar. Han menade att det är viktigt att öka medvetenheten hos alla i en organisation om att de alla har ansvar för att säkerhet är omhändertagen, att försiktighet råder för att förhindra allvarliga händelser.  Ansvaret för den övergripande strukturen ligger på managementnivå, men ingen är utan ansvar. Brandskyddsansvar och brandskydd är en del av verksamhetsansvaret, slog han fast.

Gigantiska industribränder
Gösta Holmstedt från Sprinklerfrämjandet friskade upp allas minne med att berätta om de gigantiska industribränderna i Sverige, med stora förluster både i värden och människoliv som inträffade under 70-talet. De blev startpunkten för ett intensivt samarbete mellan försäkringsbolag, industri och kommuner som sedan dess har lett till betydligt bättre brandskydd och färre bränder.  Det gjordes då bland annat stora fullskaleförsök för att man skulle lära sig mer hur bränder utvecklas och vad som behövs för att förhindra dem eller begränsa dem.

Ett av de bästa sätten att skydda sig mot brand är en rätt dimensionerad och väl underhållen sprinkleranläggning, konstaterade Gösta Holmstedt. Då och nu.

Maria Hjolman från SP Brandteknik berättade om tekniska brandskyddslösningar och om brandprovning för olika lagersystem. En ny vanlig risk är att allt fler förpackningsmaterial och förvaringsmaterial är i plast. Björn Sundström från SP och Kenneth Johansson från Selcable talade om tekniska brandskyddslösningar gällande kablar och dess påverkan på bränder. Internationellt finns tydligare regler och krav på kablars brandegenskaper än det finns i Sverige. Tommy Svensson från Näringslivets säkerhetsdelegation berättade om arbetet som utförs där. NSD bildades 1967 och har idag 700 organisationer anslutna och mer än 1000 kontaktpersoner.

Kim Wikberg från Willis Risk Consultings ämne var Egendoms- och avbrottsskydd inom industrin – tips och erfarenheter från försäkringssidan.

För lite fokus på egendomsskydd
Räddningstjänsten gör utryckning till 3-4 industribränder varje dag i Sverige. Det dör en person i industribränder varje år och egendomsskadorna till följd av brand i uppgår till 4-5 miljarder kronor varje år, 70 procent av dem drabbar industrin. Det finns mycket hjälpmedel och riktlinjer för den som vill arbeta att minska personskadorna, men det finns mycket mer att göra när det gäller egendomsskydd! Kim Wikberg gav en intressant bild av industribrandskydd sett från sin synvinkel. Han konstaterade bland annat att det läggs alldeles för lite fokus på skydd av egendom. Att riskanalysen oftast saknas vid förändringar inom industrin. En annan viktig sak han pekade på är den oroväckande mängden plast som finns i industrin.

Kompetensen inom riskhantering måste ökas.
Cellplast är ett så farligt material att det är obegripligt att man vågar ha det.  Man ser ofta att trälådor har ersatts av plastbackar ibland annat stora lager. Det gör bl a sprinklern feldimensionerad.

Konferensens dokumentation finns här: www.brandskydd2011.se/presentationer

Alla nyheter

Nytt medlemsföretag

Ändringar i styrelsen

Sweco Systems – medlem i BRA

Kan ett SAK3-utlåtande ifrågasättas?

Föreningen kritisk till nybyggnadsregler

Ändringsregler öppnar för spridda tolkningar

”Nattis” – het fråga på referensgruppens senaste träff

Boverket kan inrätta en egen haverikommission

Brandkonsultföreningen har lämnat remissvar om höga hus

PRESSMEDDELANDE: Boverket lyssnar inte på sin referensgrupp

Boverket uppmanas utnyttja sin referensgrupp mer

Remissvar på BBR21

Noterat från Brandskydd 2013

Brandskydd 2013 – Sveriges mest intressanta brandskyddskonferens!

Nya medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening

Robert Jönsson slutar på LTH

Remissvar från föreningen

Sveriges Brandkonsultförenings representation 2013

Sammanfattning av Sveriges Brandkonsultförenings årsmöte

Sveriges Brandkonsultförening medverkar även i år i konferensen Brandskydd

Ny revidering av brandskyddsregler i BBR

Sveriges Brandkonsultförening har gett svar om Brandforskanslag

Hur vet du att du anlitar en brandkonsult med rätt kompetens?

Brandskydd i byggprocessen - ett hett ämne

Barnsjukdomar i BBR 19

Brandskydd 2012 gav besökarna aha-upplevelse

BRA andelstecknare i Brandforsk

Hur har Europakrisen påverkat brandkonsultbranschen?

Rapport från årsmöte i Göteborg

Brandskydd 2012 - Sveriges största konferens om byggnadstekniskt brandskydd!

BRA efterlyser struktur i Boverkets konsekvensutredningar

Angelägna ämnen på Brandskydd 2011: Från skyddet mot personskador till bristen på riktlinjer för skydd av egendom

Ny huvudman för Brandskydd 2012

Det viktigaste i BBR:s brandkapitel

Föreningsmedlemmar medförfattare i alla större handböcker om BBR 19

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB - Sveriges första certifierade brandkonsultföretag i högsta klassen

Brandskyddsreglerna ändras - Brandskyddskonsulterna är kvar

Inlåsning av dementa har aldrig varit tillåtet

MSB om kompetensen hos kommunala tillsynsförrättare: Organisationen – inte individen måste ha kompetensen

MSB rapporterar till regeringen: Viktiga förslag ger ett rimligt brandskydd

Räddningstjänstens roll i det byggnadstekniska brandskyddet

Viktig balans i nya BBR

Erfarenheter från Jönköping: Lita inte på nätanslutna brandvarnare

Uppslagsbok om dödsbränder

Brandsäkert boende - en bra affärsidé?

Ny certifiering kvalitetssäkrar brandkonsultföretag

Många nyheter från Boverket

Rimligt brandskydd i bostäder - eller inte? Föreningen deltar i MSB referensgrupp

Kjell Fallqvist om brandskydd under Stockholms läns brandbefälsresa:

Stort intresse för Sveriges Brandkonsultförening i branschen

Sveriges Brandkonsultförening i möte i norr